Friday 24 June 2016

ទំព័រដើម សកម្មភាព

លោកប្រធានសម រង្ស៊ី ត្រូវបានរដ្ឋសភានៃព្រះរាជាណាច្រកកម្ពុជាដកបុព្វសិទ្ធិ និងសមាជិកភាពជាសមាជិករដ្ឋសភាមណ្ឌុលកំពង់ចាម នីតិកាលទី៤

រដ្ឋសភានៃព្រះរាជាណាច្រកកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី១៥ ខែមីនា​ ឆ្ឆ្នាំ២០១១ នេះបានចេញសេច្ចក្តីប្រកាសរបស់ខ្លួនថា  លោកប្រធាន សម រង្ស៊ី ត្រូវបាត់បង់ទាំងស្រុងនូវសិទ្ធិ បុព្វសិទ្ធិ និងសមាជិកភាពជាសមាជិករដ្ឋសភាមណ្ឌុលកំពង់ចាម នីតិកាលទី៤ ។

អានលិខិត

Related Posts

Add a Comment

Will not be published

Optional